Heart Ring / Stacking Ring

Heart Ring

Stacking Ring

SV × K10 Heart Ring

14mm × 15mm  size 9号 / 11号 / 13号

 

18,000yen

SV Stacking Ring

1mm × 1mm size 1号~17号

 

2,000yen

Please reload

fae_logo.jpg

2-39-14  Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo | 03-3468-5578 | cxghg838@ybb.ne.jp | Copyright  © 2019  frank and easy  All Right Reserved.

  • ブラックInstagramのアイコン
  • ブラックTwitterのアイコン
  • ブラックFacebookのアイコン