K10 Zodiac Pierce 

Medium

Small

Large

K10 ZODIAC Pierce

Large : 25 mm×17 mm    12,000 yen ( for 1 piece)  

Medium : 25 mm×15 mm 10,000 yen ( for 1 piece)  

Small : 13 mm × 15mm  10,000 yen ( for 1 piece)  

Please reload

fae_logo.jpg

2-39-14  Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo | 03-3468-5578 | cxghg838@ybb.ne.jp | Copyright  © 2019  frank and easy  All Right Reserved.

  • ブラックInstagramのアイコン
  • ブラックTwitterのアイコン
  • ブラックFacebookのアイコン